WHISTLEBLOWING

Interní kanál pro oznamování společnosti Mechel Service Stahlhandel Czech Republic s.r.o.

 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů"), oznamuje společnost Mechel Service Stahlhandel Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 461, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 47124121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14346 (dále jen „Mechel“ ), zveřejňuje informace o oznámení protiprávního jednání prostřednictvím interního hlásného kanálu společnosti Mechel.Způsoby podávání hlášení

Prostřednictvím interního oznamovacího kanálu společnosti Mechel lze podat oznámení o protiprávní činnosti ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:

1. elektronicky e-mailem na adresu: reportconfidential@ms-stahlhandel.cz;

2. telefonicky na +420 466047132;

3. osobně na písemnou nebo ústní žádost oznamovatele na pracovišti oznamovatele v době určené příslušnou osobou, nebo, pokud se s příslušnou osobou dohodne, na jiném místě, a to do 14 dnů ode dne doručení této žádosti.

Hlášení lze podat také prostřednictvím externího ohlašovacího kanálu provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Společnost Mechel však vyzývá oznamovatele, aby hlásili jakékoli informace nezákonné činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů prostřednictvím interního kanálu společnosti Mechel.

 

Kompetentní osoba

Společnost Mechel pověřila následující kompetentní osobu přijímáním a vyřizováním oznámení podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů:

Jméno a příjmení: Yana Khudanyan

E-mail: reportconfidential@ms-stahlhandel.cz

Tel. číslo: +420 466047132

 

Oznamovatelé a anonymní oznámení

Společnost Mechel přijímá hlášení pouze od těchto osob:

a) zaměstnanci společnosti Mechel (zaměstnanci zahrnují i osoby, které pro společnost Mechel vykonávají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.);

b) dobrovolníci, stážisté a stážisté ve společnosti Mechel; a

c ) uchazeči o zaměstnání ve společnosti Mechel.

Společnost Mechel proto vylučuje příjem oznámení od osob, které pro ni nevykonávají pracovní nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost Mechel nepřijímá anonymní hlášení.

Tisknout


Mechel Service Stahlhandel Czech Republic
Průmyslová 461
530 03 Pardubice

Telefon: +420 466 047 111
Telefon: +420 466 047 117
E-mailMechel Service Stahlhandel Czech Republic

Průmyslová 461, 530 03 Pardubice

Telefon +420 466 047 111, +420 466 047 117

Email: